Gửi chị Manh | Facebook note series

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, mình xin kính dâng lên chư vị độc giả iu quý của The Delayed Monday bức tâm thư mình viết tặng người bạn thân đầu tiên đi lấy chồng năm 2014. Khi đó mình mới có 24 tuổi thôi, còn chưa bị traumatized vì “được” mời đi đám…